Właściwość

OBSZAR DZIAŁANIA – REWIR KOMORNICZY

Komornik jako funkcjonariusz publiczny działa na terenie swojego rewiru komorniczego, tj. ustawowo określonego obszaru właściwości sądu rejonowego przy którym działa. W przypadku mojej kancelarii są to dzielnice: Mokotów, Ursynów i Wilanów, a także obszar apelacji warszawskiej (szczegóły poniżej).

OBSZAR DZIAŁANIA- APELACJA WARSZAWSKA

W przypadku wykonywania orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz zabezpieczenie roszczeń, w tym europejskich nakazów zabezpieczenia na rachunku bankowym, jak również w przypadku wykonywania innych tytułów wykonawczych oraz tytułów egzekucyjnych, które podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności, wierzyciel może skorzystać z prawa wyboru funkcjonariusza publicznego na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, zgodnie z położeniem kancelarii. Wobec powyższego mogę również prowadzić postępowania egzekucyjne jako komornik na obszarze apelacji warszawskiej, która obejmuje obszar właściwości Sądu Okręgowego w Warszawie i Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie, z zastrzeżeniem wskazanych poniżej wyjątków.

Sąd Okręgowy w Warszawie obejmuje obszar właściwości sądów rejonowych w Grodzisku Mazowieckim, Piasecznie, Pruszkowie, dla Mokotowa, dla miasta stołecznego, dla Śródmieścia, dla Woli i dla Żoliborza – w Warszawie.

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga obejmuje obszar właściwości sądów rejonowych w Legionowie, Nowym Dworze Mazowieckim, Otwocku, dla Pragi-Południe,dla Pragi-Północ w Warszawie i w Wołominie.

W przypadku poszczególnych rodzajów egzekucji, ustawodawca przewidział wyjątki od możliwości wyboru komornika jako funkcjonariusza  publicznego w ramach danej apelacji. Oznacza to, iż wierzyciel jest zobowiązany do wyboru komornika w ramach danego rewiru w następujących sprawach:

  • egzekucji z nieruchomości,
  • o wydanie nieruchomości,
  • o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości,
  • o opróżnienie pomieszczeń (w tym lokali mieszkalnych) z osób i rzeczy,
  • egzekucji, w której stosuje się odpowiednio przepisy o egzekucji z nieruchomości.

komornik apelacja warszawska

SPRAWDŹ, CZY SPRAWA NALEŻY DO OBSZARU APELACJI WARSZAWSKIEJ

Wpisz kod pocztowy adresu zamieszkania dłużnika i sprawdź, czy Komornik Sądowy Karol Gołębiewski może prowadzić egzekucję tej sprawy.

ul. Jana Pawła Woronicza 31/73, 02-640 Warszawa, woj. mazowieckie
Copyright © 2024 Kancelaria Komornika Sądowego Karola Gołębiewskiego.
Informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdują się na tej podstronie.