Właściwość

OBSZAR DZIAŁANIA – REWIR KOMORNICZY

Komornik działa na terenie swojego rewiru komorniczego, tj. obszaru właściwości sądu rejonowego, przy którym działa. W przypadku mojej kancelarii jest to obszar Warszawy, dzielnice: Mokotów, Ursynów i Wilanów oraz obszar apelacji warszawskiej (szczegóły poniżej).

OBSZAR DZIAŁANIA- APELACJA WARSZAWSKA

W przypadku wykonywania orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz zabezpieczenie roszczeń, w tym europejskich nakazów zabezpieczenia na rachunku bankowym, jak również w przypadku wykonywania innych tytułów wykonawczych oraz tytułów egzekucyjnych, które podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności, wierzyciel może skorzystać z prawa wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, zgodnie z położeniem kancelarii komornika. Wobec powyższego mogę prowadzić postępowania egzekucyjne również na obszarze apelacji warszawskiej, która obejmuje obszar właściwości Sądu Okręgowego w Warszawie i Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie, z zastrzeżeniem wskazanych poniżej wyjątków.

Sąd Okręgowy w Warszawie obejmuje obszar właściwości sądów rejonowych w Grodzisku Mazowieckim, Piasecznie, Pruszkowie, dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, dla Warszawy-Woli w Warszawie i dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie.

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie obejmuje obszar właściwości sądów rejonowych w Legionowie, Nowym Dworze Mazowieckim, Otwocku, dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie, dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie i w Wołominie.

W przypadku poszczególnych rodzajów egzekucji, ustawodawca przewidział wyjątki od możliwości wyboru komornika w ramach danej apelacji. Oznacza to, iż wierzyciel jest zobowiązany do wyboru komornika w ramach danego rewiru w następujących sprawach:

  • egzekucji z nieruchomości
  • o wydanie nieruchomości
  • o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości
  • o opróżnienie pomieszczeń (w tym lokali mieszkalnych) z osób i rzeczy
  • egzekucji, w której stosuje się odpowiednio przepisy o egzekucji z nieruchomości

Copyright © 2018 Kancelaria Komornika Sądowego Karola Gołębiewskiego
Realizacja: promotorpolska.pl